webnote

corner corner

Hatha Yoga


Hatha Yoga är en av många former av yoga. Hatha Yoga består av en serie av Asana.
Asana innebär att kroppen utgår från ett helt avspänt tillstånd, rör sig långsamt och under total koncentration tills den når en utvald kroppsställning.
Denna ställning hålles därefter helt orörlig under en viss tidslängd, t.ex. under 5 långsamma andetag.

Metodens effektivitet beror på att varje Asana, kroppsställningen som tränar muskler och hållning, utföres samtidigt med djup, långsam och kontrollerad andning (pranayama) och total inre koncentration på varje övning.
Fullständig fysisk och mental avspänning, samt inre närvaro (meditation) mellan varje asana är nödvändig för optimalt resultat.

Serien av asana är utarbetad på ett mycket exakt sätt, och bör utföras i rätt ordning för att ge maximalt träningsresultat.
En lektion tar 1,5 timmar men när man lärt sig tekniken kan man nå tillfredställande resultat på 30-45 minuter träning 1-3 gånger i veckan.

Kundalini Yoga


Kundalini Yoga enligt Yogi Bhajan kallas ibland Medicinsk Yoga p.g.a. den djupgående och omedelbara effekten på alla kroppens nivåer. Mycket exakt utformade träningspass (kriya) tillåter utövaren att utforska och balansera sin inre värld, samtidigt som den fysiska kroppen tränas till bättre styrka och flexibilitet.

Ett träningspass börjar med en serie asana, intensiva, men korta, fysiska övningar som kopplas till kraftfull andning och mentalt inre fokus. Övningarna öppnar på ett systematiskt sätt energikanaler, nadi, och nervplexus, chakra, längs ryggraden, vars flexibilitet och hållning starkt påverkar vårt välbefinnande. Enligt Kundalini Yogan kan balansen i chakrasystemet direkt påverka vårt sätt att uppleva omvärlden!

Meditationen, som följer, kan vara mycket varierande. Den är vetenskapligt exakt komponerad av en speciell sittställning och inre fokus och visualisering, mantra (ljudvågor som påverkar kroppens mentala energisystem) samt mudra, handställningar, som bl.a. stimulerar hjärnbarken.

Djupavslappningen, som avslutar passet, hjälper kroppen att integrera den frigjorda läkande livsenergin (prana) och leda den dit den behövs.

Läs mer om Kundalini Yoga på www.yogayoga.nu www.shuniya.se.

image

SAP © Staffan Andersson


image

SAP © Staffan Andersson

corner