webnote

corner corner

image

SAP © Staffan Andersson

Yoga är en flertusenårig tradition med rötter i antika Indien.
I väst har vi mest erfarenhet av den fysiska yogan och dess kropps-positioner (asana).
Yoga, praktiserad regelbundet, tränar inte bara musklerna och deras funktion, utan påverkar människan som helhet.
Denna typ av psyko-fysisk aktivitet strävar efter att nå en yttre och inre balans, ett optimalt välbefinnande.

Hatha Yoga och Kundalini Yoga är båda former av fysisk träning där statiska eller dynamiska asana (kropps-ställningar) utföres under djup inre koncentration och medveten andning.
Musklerna blir samtidigt starka och elastiska, kroppen blir vig och flexibel.
Pranayama är viljestyrd, kontrollerad andningsteknik, för bl.a. maximal andningskapacitet och ökad energinivå.
Meditation är uppmärksamhet riktad inåt. Det finns många former av meditation. En av dem syftar till att kontrollera och ”avlägsna sig från” sin egen tankeverksamhet. En annan form av meditation, mindfulness meditation syftar till att studera sin egen inre värld under medveten närvaro i nuet.
Dessa "observationer av psykets anatomi och fysiologi" har visat sig mycket effektiva i all slags stresshantering. Meditation leder till ett tillstånd av inre lugn och djup mental avslappning.

Asana, pranayama och inre fokusering är sammanflätade i övningarna, vilka kan kompletteras med mantra (ljudvibrationer) och mudra (handställningar). Generellt gäller att den fysiska kroppen tränas och mjukas upp för att kunna hantera den högre energinivå som produceras genom pranayama och meditation. Guidad djupavslappning, där kroppen integrerar och drar nytta av de fysiska övningarna,
förbereder kroppen för den avslutande meditationen.

corner