webnote

corner corner

Vem kan praktisera Yoga och varför?


Yoga riktar sig till alla!

Varje person börjar från sin individuella nivå och "växer" därifrån inom de olika psyko-fysiska aspekterna.

Yoga kan anpassas till alla åldrar och de flesta hälsotillstånd.

Generellt leder Yoga till ökad självkännedom på alla plan (fysiskt, psykiskt och mentalt). Självkännedom uppnås genom att de fysiska aktiviteterna utförs under kontrollerad uppmärksamhet, djup koncentration samt korrekt andning. Självkännedom är ett effektivt verktyg för att fungera optimalt i alla livssituationer och för att nå maximal psyko-fysisk hälsa.

Yoga kan praktiseras dels i förebyggande syfte, dels som terapi som syftar till att normalisera obalanser av rent fysisk natur (t.ex. ryggsmärtor p.g.a. osymmetriska muskler längs ryggraden), av psykisk natur (stress, ängslan, negativa känslor) eller av mental natur (dåligt självförtroende, negativa tankar).

image

SAP © Staffan Andersson


image

SAP © Staffan Andersson

Några hälsobringande effekter av Hatha Yoga träning:

- starka, elastiska, symmetriskt tränade muskler
- vighet och mjuka leder
- korrekt hållning, p.g.a. ryggradens centrala roll i övningarna
- stimulering och rening av de inre organen
- starkare bukmuskulatur som håller de inre organen på rätt plats
- en positiv inverkan på hjärnan, nervsystemen och det endokrina systemet
- en upp till 30% ökad andningskapacitet med hjälp av pranayama
- generellt ökad energinivå
- en mer effektiv andning som fungerar som massage av de inre organen
- en intensifierad förbränning av slaggprodukter genom den ökade syretillförseln som även ökar energinivån
- mental avspänning och inre lugn (antistress)
- psykisk balans och flexibilitet
- ökad koncentrationsförmåga
- förbättrat immunsystem

Några praktiska exempel på hur man kan använda Yogaträning:

- i skadeförebyggande syfte inom sporten
- viktkontroll
- stressrelaterade problem (t.ex. högt blodtryck)
- som komplement till logopedbehandling av stamning och röstproblem
- sluta röka

image

SAP © Staffan Andersson

På ytan helt orelaterade problem har en sak gemensamt: bristande förståelse av de psykofysiska mekanismerna som styr våra tankar, vilka i sin tur styr våra handlingar, vilka längst ut bestämmer vår livskvalitet och vårt psykofysiska välbefinnande. Människans totala välbefinnande är beroende av många länkar. Vår hälsa är inte bättre än vår svagaste länk. Yogaträning kan hitta och förstärka de svaga länkarna.Länkarna är inte isolerade. En förbättring i endast en länk kan ge positiva effekter i alla de andra. Exempelvis kan positiva tankar och känslor förbättra matsmältningen, vilket leder till större näringsupptag och mindre slaggproduktion och t.o.m. till viktminskning. Mental träning och flexibla muskler kan öka sportprestationer och skydda mot skador.

Yoga praktiserad regelbundet kan bli del av en sund livsstil, som förebygger många framtida problem.

corner